Thích hợp cho những khách hàng có nhu cầu để ở mà còn dành cho những khách hàng với ý định đầu tư.